Noorgeoloogide laager

25.-27. oktoobril toimus Silma õpikojas Noorgeoloogide väliseminar, kus õpiti tundma meie maavarasid ning nende kasutamist. Külastati mitmeid Läänemaa ettevõtteid, kes tegelevad maavarade kaevandamisega.

Laagri kesksel päeval toimus õppekäik Kekkilä OÜ Niibi tehasesse. Saime tutvuda nii Niibi turbaraba kui ka tehase tootmisliinidega. Tehase töötajad andsid ülevaate oma tööst. Käisime ka Kaopalu karjääris, kus toodetakse erineva fraktsiooniga kruusa. Õppekäigul Salajõe karstialale tutvuti selle tundliku ala loodusega. Noorgeoloogide laagri toimumist finantseeris SA KIK. Selle läbiviimisele aitasid kaasa Kekkilä Eesti OÜ ning Lääne Teed. 

Kirjuta kommentaar

*