Programmid 1.-3. klassile

 

kitsElu Maal

Toimumiskoht: õpikoja loomapark, kohalikud talud ja ettevõtted

Kestvus: 4 tundi

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Talusid ja farme külastades saadakse teada, miks loomi kasvatatakse ja mis kasu neist saadakse. Talunikud tutvustavad, millised tööd on loomade pidamiseks vajalikud ja kuidas näeb välja nende argipäev.

Programmi käigus on võimalik külastada 1-2 talu ja näha kas šoti mägiveiseid ja hereforde või piimalehmi. Talude valik sõltub kohapealsetest kokkulepetest talunikega. Programmi käigus tutvutakse ka õpikoja koduloomapargi ja rannaniitude hooldamisega.


Kalamaimud_puruvanadKalamaimud ja puruvanad

Toimumiskoht: õues ja õppeklassis

Kestvus: 4 tundi

Õppeprogramm tutvustab Läänemere elustikku. Õppeklassis tutvutakse Läänemeres elavate selgrootute, kalade, merelindude ning imetajatega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks akvaariumisse. Lapsed õpivad mikroskoobiga vaatlemist ja määravad õpimapi abil püütud loomad.


lapsed3Karu magab talveund

Toimumiskoht: õues ja õppeklassis

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab ilma ja sellega seotud aastaajalisi muutusi. Õues õpivad lapsed tegema lihtsamaid ilmastikuvaatlusi ja ilma looduse märkide järgi ennustama. Loodusretke käigus jälgitakse aastaajaga seotud märke looduses. Teadmisi kinnistatakse erinevate keskkonnamängude kaudu.

Õppeklassi räägitakse lindude rändest, nende rõngastamisest ja uurimisest. Tuvustatakse satelliitsaatjatega kotkaste ja must-toonekurgede teekonda laias maailmas. Õpitakse tundma erinevate loomade kohastumusi.


Taastuvenergia

Toimumiskoht: õues ja õppeklassis

Kestvus: 2,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab lastele lihtsalt ja arusaadavalt, miks on vaja kasutada puhtaid ja keskkonnasäästlikke energia tootmise viise. Lapsed saavad teada, milliseid keskkonnaprobleeme toob kaasa fossiilkütuste kasutamine. Erinevate interaktiivsete ülesannete abil saavad lapsed teada, kuidas Eestis taastuvenergiat toodetakse.

Õpime, kuidas päikesepaneelide abil elektrit toodetakse. Programmi teises osas saame teadmisi tuuleenergia kohta. Toimub õppekäik Noarootsis asuvasse Aulepa tuuleparki.