Programmid gümnaasiumile

praktika

Looduskaitse ja ökoloogia praktika

Toimumiskoht: õues ja õppeklassis

Kestvus: 2-3 päeva

Programmi käigus õpitakse tundma erinevaid kaitsealasid, kaitsealuseid liike ja üksikobjekte. Tutvutakse meie looduskaitsesüsteemi ja praktiliste loodushoiutöödega. Lähemalt tutvutakse rannaniidu hooldamiseks vajalike töödega. Selleks kasutatakse Keskkonnaameti poolt koostatud “Rannaniidukohvri” materjale. Rühmatööna viiakse läbi praktiline ökoloogiline uurimus, mille käigus hinnatakse karjatamise mõju rannaniidu seisundile. Õppepraktika lõpeb teadusliku lühiuurimuse esitlemise ja kaitsmisega.