Loodusteaduste populariseerimine

Silma Õpikoda viis selle aasta kevadel läbi projekti “Loodusteaduste populariseerimine Läänemaa lasteaedades”. Seda rahastasid Hasartmängumaksu Nõukogu, Haapsalu Linnavalitsus ja Lääne-Nigula Vallavalitsus. Projekti eesmärgiks oli laste huvi suurendamine loodusteaduste vastu. Veebruaris ja märtsis külastasime lasteaedu ning tutvustasime lastele talvega seotud loodusnähtusi. Tegime rühmas lume ja jääga seotud katseid ning õppisime selgeks, kuidas lumehelbed tekivad. 

Õues jälgisime aastaajalisi muutusi looduses. 

Töötuba Palivere Lasteaias “Piibeleht”. Foto: Kerda Ledis

Veebruari ja märtsi jooksul külastati kokku 29 lasteaiarühma. Töötubadest võttis osa 400 last 11 Läänemaa lasteaiast. Aprilli alguses korraldati õpetajatele koolitus, kus jagati nõuandeid keskkonnamängude mängimiseks ja praktiliseks loodusõppeks. Õpetajatele suunatud koolitustega on kavas jätkata ka järgnevatel aastatel. 

Kirjuta kommentaar

*