2015. aasta projektid

pilootprojektPilootprojekt Läänemaa koolidele

2015. aastal viis Silma Õpikoda koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega läbi keskkonnaharidusliku pilootprojekti Läänemaa koolidele. Selle raames said kõik 1.-6. klassi õpilased käia 1 korra maakonna looduskeskustes.

Õppeprogramme korraldasid lastele RMK Nõva ja Matsalu looduskeskused, Keskkonnaamet ning Silma Õpikoda. Kokku viidi läbi 60 õppeprogrammi, milles osales 1235 õpilast.

Projekti elluviimist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 KIK_logo_RGB


Pääsupesa lasteaedLinde tutvustavad õppepäevad Läänemaa lasteaedades

2015. aasta jaanuaris ja veebruaris viis Silma Õpikoda koostöös 6 Läänemaa lasteaiaga läbi linde tutvustavad õppepäevad. Projektis osalesid Taebla, Kullamaa ja Virtsu lasteaed ning Haapsalust Päikesejänku, Tõrukese ja Pääsupesa lasteaiad. Programmides osales 180 lasteaialast vanuses 3-7 aastat.

Projekti käigus õppisid lapsed tundma tavalisemaid paiga- ja rändlinde. Üheskoos vaadeldi, millised linnud lasteaia hoois tegutsevad. Lapsed said uusid teadmisi selle kohta, millist sööki võib lindude toidulauale panna. Mängiti ka vahvaid mänge ning loeti muinasjutte. Projekti elluviimist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK_logo_RGB


loodusohtud

Keskkonnateemalised loengud ja õpitoad

2015.-2016. aastal toimus läbi aastakestev loengute ja õpitubade sari, kus said tasuta osaleda Läänemaa kohalikud inimesed. Projekti raames toimusid õppekäigud Saunja lahe ääres ning Noarootsis. Looduskeskuses toimunud õppepäevadel tutvustati veeputukaid ning linde. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialist Jarko Jaadla tutvustas põnevaid harrastuspüügiviise. Bioloog Tõnu Ploompuu juhendamisel viidi läbi seenepäev. Projekti rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Lääne-Nigula vald.

KIK_logo_RGBLaane-Nigula-vapp