2016. aasta projektid

 uudised_paneelidTaastuvenergia programm

2016. aasta suvel alustas Silma Õpikoda taastuvenergia teemalise õppeprogrammi koostamist. Sel suvel paigaldati meie õppehoonele päikesepaneelid. Selle teostas OÜ Energogen.

Paneelid annab tulevikus võimaluse lastele vahetult näidata, kuidas päikesenergia kasutamine aitab koduses majapidamises säästa nii raha kui looduskeskkonda. Teiste taastuvenergialiikide tutvustamiseks tehakse koostööd erinevate energiatootjatega.

Taastuvenergiaprogrammi hakatakse koolidele pakkuma 2017. aasta kevadel.


kalender

Rannakalanduse teemalised õppelaagrid

2016. aasta juunis ja juulis korraldas Silma Õpikoda 4 rannakalandust tutvustavat õppelaagrit. Neist osales kaheksakümmend 10-15-aastast last. Kolmepäevastes laagrites õpiti tundma Kalapüügialast seadusandlust ning harrastusliku ja kutselise kalapüügi vahendeid.

Koos külastati Saunja külas elavat harrastuskalurit, kelle tiigis said lapsed proovida erinevate lantidega õngitsemist. Lapsed said tutuda ka Noarootsis ja Nõval elavate kutseliste kalurite püügivahenditega. Samuti külastati vähitiike ja tutvuti nende kasvatamisega. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

KIK_logo_RGB

 

 


HEV projekt

Keskkonnaõpe hariduslike erivajaduste õpilastele ja puuetega inimestele

2016. aasta veebruaris ja aprillis korraldas õpikoda koostöös mittetulundusühinguga Hoovõtukeskus 2 looduslaagrit õpiraskustega lastele. Mõlemas laagris osales ligi 20 7.-9. klassi noort.

Laagrite käigus said noored uusi teadmisi keskkonnahoiust ja said ka ise osaleda ümbritseva keskkonna korrastamises. Üheskoos hooldati Riimi linnutorni ja koristati ümbruskonda prügist. Märtsis toimus ühine õppekäik Haapsalu reoveepuhastisse, kus selle juhataja Ando Laanesoo tutvustas erinevaid veepuhastamisega seotud protsesse.

Jaanuarist augustini korraldati 8 keskkonnapäeva puuetega inimestele. Õppekäikudel osales 35-45 Haapsalu ja uuemõisa inimest. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

KIK_logo_RGB


Salajõe matkaraja tee taastamine

teeprojekt2016. aasta sügisel täideti Salajõe linnutorni viiva pinnastee lõik kruusaga. Varem olid sellel sügavad rööpad ning teed ei saanud niitude hooldamiseks kasutada. Taastamistööd toimusid Saunja külas asuval 300 meetri pikkusel teelõigul.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti elluviimine aitab oluliselt kaasa Salajõe suudmes asuvate rannaniitude hooldamisele. Kevadisel ajal on kariloomade transport niidule senisest oluliselt lihtsam. Tee taastamisel on ka oluline loodushariduslik väärtus. Seda kasutavad Silma Õpikoja töötajad kaitseala tutvustamiseks. Projekti elluviimise järel on õpilasgruppidel  võimalus tutvuda Salajõe suudmeala loodusega. 

Foto: Salajõe matkaraja tee taastamistööde ajal. 

KIK_logo_RGB