Talvised õppeprogrammid

Talvekampaania programmid

Silma Õpikoda alustas 10. jaanuarist 2019 koolide registreerimist õppeprogrammidele! Saabunud talv pakub suurepäraseid võimalusi looduse tundmaõppimiseks. Looduskooli kõrval asuvale madalale lahele on tekkimas merejää, mis võimaldab läbi viia toredaid jäämatku ja tutvuda paikadega, kuhu teistel aastaaaegadel ei pääse. Loodustundide vaheajal on lastel tore ka lihtsalt uisutada.

Allpool leiate meie populaarsemate talviste õppeprogrammide teemad. Programmi hind on 200 eurot, kahe klassi puhul 150 eurot. Soovitame koolidel kaaluda ka kahepäevase õppepraktika läbiviimist. Pikem tavapärasest keskkonnast eemal viibimine võimaldab lastel kergemini õppetööle ümber lülituda ning saavutada paremaid õpitulemusi. Programmidele registreerumiseks ja lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta meiliaadressil marko.valker@gmail.com.


1.-3. klass
Ilm ja aastaajad”

Programmi käigus õpitakse tundma talvega seotud aastaajalisi muutusi. Õppekäigul vaadeldakse taimede ja loomade kohastumusi. Õpitakse tundma metsloomade tegutsemisjälgi ning vaadeldakse talvituvaid linde.

Programmi teises osas õpitakse tegema lihtsamaid ilmavaatlusi. Tehakse märkmeid õhutemperatuuri, õhurõhu, õhuniiskuse, pilvede, tuule ja sademete kohta. Õppekäigul proovitakse looduses leiduvate märkide järgi ilma ennustada. Harjutatakse ilmakaarte määramist kompassi ning looduses leiduvate märkide abil.


4.-6. klass
Läänemeri elukeskkonnana”

Programmi kestvus: 3,5-4 tundi

Meie õppeklassis õpitakse tundma Läänemere geograafiat, keskkonnatingimusi ja seda ohustavaid tegureid. Lapsed lahendavad tahvelarvutite abil põnevaid ja mängulisi ülesandeid. Lapsed saavad selgeks Läänemerele tüüpilised liigid.

Õues tehakse vaatlusretk mere ääres. Õpitakse tundma, kuidas merejää kalu ja teisi elusolendeid mõjutab. Merejääl tehakse vaatlus ümbritseva ranniku kohta. Õpitakse tundma pilliroogu ja roostikke.


7.-9. klass
Selgroogsed loomad”

Programmi kestvus: 3,5-4 tundi

Programm tutvustab Eesti kalade ja lindude näitel nende rühmade tunnuseid ning kohastumusi. Selle käigus õpitakse kalu nutivahendite abil määrama. Praktilise töö käigus õpitakse tundma kalade sise- ja välisehitust ning paljunemist. Lapsed õpivad kalu mõõtma, kaaluma ning lahkama. Lapsed saavad teadmisi, kuidas talv kalade elu mõjutab.

Tutvutakse Eesti lindude mitmekesisusega ning õpitakse nende välisehitust seostama nende elupaiga ja toitumisega. Viiakse läbi linnuvaatlus looduskooli kõrval asuvas toitmispaigas ning linnutornis. 

Kirjuta kommentaar

*