ÕPPEPROGAMM
4.-6. KLASSILE

ELU MAAL

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Talusid ja farme külastades saadakse teada, miks loomi kasvatatakse ja mis kasu neist saadakse. Talunikud tutvustavad, millised tööd on loomade pidamiseks vajalikud ja kuidas näeb välja nende argipäev.

Programmi käigus on võimalik külastada 1-2 talu ja näha kas šoti mägiveiseid ja hereforde või piimalehmi. Talude valik sõltub kohapealsetest kokkulepetest talunikega. Programmi käigus tutvutakse ka õpikoja koduloomapargi ja rannaniitude hooldamisega.

Talude külastamiseks on vajalik bussitransport programmi toimumise ajal.

TELLI

LÄÄNEMERE ELUSTIK JA KESKKONNATINGIMUSED

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres elavaid liike ja nende elutingimusi.

Õppeprogrammi käigus tutvustakse Läänemere geograafia ja peamiste iseärasustega. Õpitakse tundma, kus paiknevad kaardil Läänemerd ümbritsevad riigid, suuremad lahed, saared ja väinad. Tutvutakse Läänemere keskkonnatingimustega ja räägitakse, millised on Läänemere eripärad ookeaniga võrreldes. Uuritakse, kuidas on taimed ja loomad Läänemere väikese soolsusega kohastunud. Tutvutakse levinumate vetikate, vee-selgrootute, kalade, merelindude ja -imetajatega. Õpitakse tundma, millistes veekihtides erinevad vetikad paiknevad ja milline on nende roll meres. Looduskeskuse õppekogude abil õpitakse määrama erinevaid merekarpe ja teisi selgrootuid (tõruvähk, sammalloom). Teadmiste kinnistamiseks kasutatakse interaktiivseid õpiülesandeid ja teste.

TELLI

LOODUSKAITSE EESTIS

Kestvus: 3 tundi

Silma looduskaitsealal tutvutakse siinsete kaitsealuste liikide ja kooslustega. Viiakse läbi õppekäik looduskooli kõrval asuval rannaniidul. „Rannaniidukohvri” õppematerjalide abil tutvutakse rannaniidu elukoosluse ja selle liigirikkusega. Õpitakse tundma rannaniidu toiduvõrgustikku ja eri liikide omavahelisi seoseid. Tutvutakse, kuidas lihaveiste abil siinseid niite karjatatakse. Linnutornis õpitakse tundma Saunja lahel peatuvaid veelinde.

TELLI

KARST

Kestvus: 2 tundi

Programmi käigus külastatakse Salajõe karstiala, mis on üks suurimaid Eestis. Selle käigus liigutakse mööda Salajõe maa-alust lõiku. Vaadeldakse karstilehtreid, kus vesi maa alla Õpitakse tundma karstilehtreid ning Salajõe neeldumisala. Külastatakse kohta, kus Salajõgi uuesti maa alt välja tuleb. Õpitakse tundma karstiga seotud põhimõisteid. Tutvutakse põhjavee kaitsega karstialal.

TELLI

TOIDUAHELAD JA -VÕRGUSTIKUD LÄÄNEMERES

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogramm tutvustab toiduahelaid ja – võrgustikke Läänemeres. Multimeediaprogrammi abil tutvustatakse looduskooli ümber elavate liikide toitumissuhteid. Praktilise töö käigus otsivad lapsed vees ja vee piiril elavaid organisme. Leitud liigid määratakse ja neist koostatakse erinevaid toiduahelaid. Räägitakse õlireostusest ja sellest, kuidas reostus mööda toiduahelat edasi kandub. Programmi juurde kuuluvad interaktiivsed õpiülesanded ja testid.

TELLI

MITMENÄOLINE LÄÄNEMERI

Kestvus: 2 päeva

Programmid viiakse läbi koostöös SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid. hea võimalus laste keeleoskuse parandamiseks ja erinevate õppeainete lõimimiseks.

Programmi esimesel päeval toimuvad nutitunnid, kus õpitakse tundma Läänemerega seotud linde ja kalu. Toimub matk, mis tutvustab siinse maa kerkimist merest.

Päraslõuna sisustab Haapsalu linna ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumine. Tund aega kestvas programmis saame teada, kuidas Haapsalu lahe ravimuda pani aluse siinse kuurordi õitsengule. Haapsalu raekojas on võimalik näha, millised ajaloolised suurkujud on seda linna külastanud. Iloni Imedemaal räägitakse, miks maailmakuulus lasteraamatute illustraator oma kunstiteosed Haapsalule kinkis. Päeva lõpetab põnev orienteerumine linnas, kus lapsed peavad kaardi järgi üles leidma vanalinnas asuvad vaatamisväärsused.

Teisel päeval toimub väljasõit Noarootsi ja Nõvale. Lapsed külastavad väga eriilmelisi kohti, kus saab tutvuda Läänemere erinevate rannikutüüpidega. Põõsaspea neemel jälgitakse lindude rännet. Nõval tutvutakse kuulsate laulvate liivadega.

TELLI

VAATA VIDEO ÕPIKOJAST

mountainguide-home-playmountainguide-home-playHover
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."
HELISTA