ÕPPEPROGAMM
GÜMNAASIUMILE

LOODUSKAITSE JA ÖKOLOOGIA PRAKTIKA

Kestvus: 2-3 päeva

Programmi käigus õpitakse tundma erinevaid kaitsealasid, kaitsealuseid liike ja üksikobjekte. Tutvutakse meie looduskaitsesüsteemi ja praktiliste loodushoiutöödega. Lähemalt tutvutakse rannaniidu hooldamiseks vajalike töödega. Selleks kasutatakse Keskkonnaameti poolt koostatud “Rannaniidukohvri” materjale. Rühmatööna viiakse läbi praktiline ökoloogiline uurimus, mille käigus hinnatakse karjatamise mõju rannaniidu seisundile. Õppepraktika lõpeb teadusliku lühiuurimuse esitlemise ja kaitsmisega.

TELLI

SELGROOGSETE ZOOLOOGIA PRAKTIKA

Kestvus: 2-3 päeva

Õppepraktika „Eesti selgroogsed“ tutvustab kalade ja lindude bioloogiat. Kalade praktikumis uuritakse nende sise- ja välisehitust. Õpitakse tegema lihtsamaid mõõtmisi ning määratakse uuritud kalade vanus ja kasvukiirus. Külastatakse rannakalurit, kes tutvustab oma tööd. Linnupraktikumis saadakse teadmised meie tähtsamatest kaitsealustest lindudest. Praktikumis õpitakse linde määrama ja loendama. Gümnaasiuminoored saavad ülevaate ornitoloogi elukutsest. Õppepraktikad on 2 päeva pikkused. Nende üheks osaks on lühiuurimise koostamine (lihtsamate uurimisandmete kogumine, analüüs ja järelduste tegemine). Praktika lõpeb õpilaste rühmatöö ettekannetega.

TELLI

VAATA VIDEO ÕPIKOJAST

mountainguide-home-playmountainguide-home-playHover
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."
HELISTA