MATEMAATIKA JA EMAKEEL LOODUSES

Kestvus: 3 tundi

Matemaatika ja emakeel on kaks  õppevaldkonda, mida saab suurepäraselt rakendada ja uurida ka  looduses. Kutsume algklasse meie mängulisele ja  lõimitud õppeprogrammile, kus lisaks teistmoodi õppimiskogemusele saavad lapsed ka piisaval hulgal füüsilist koormust.

Programmi esimeses pooles uurime kuidas leida ja seostada geomeetrilisi kujundeid looduses eksisteerivaga? Kas ilma joonlauata saab mõõta puid või taimi? Uurime ka vastavalt aastaajale hulkade moodustamist ja loendamist erinevate looduslike elementide abil. Aastaaegade õppemänguga tuletame meelde enda sünnipäeva ning saame teada kõige nobedama võistkonna “lindude” kojutoomisel pesunöörilt.

Teine pool viib meid põnevale metsa-ning rannaniidu retkele, kus otsime loodusest peidus olevad täis-ja kaashäälikud. Loeme ja lahendame lõbusaid  toomise ülesandeid. Paneme tööle kõik oma meeled- milliseid helisid me kuuleme või lõhnu tunneme? Loomade ja lindude teemaline õppemäng aitab lastel neid paremini tundma õppida ja julgustab lugema kokku lihtsamaid sõnu. 

SÕBRAKS KALAGA

Kestvus: 3 tundi

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid erinevaid kalu, kalade kehaehitust, millistel viisidel saab kalu püüda ning söögiks teha.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest. Saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid ja püütakse neid ise piltide abil kindlaks määrata. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

Lisainfo: Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust ja jalanõusid. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

 

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA 

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

AVASTAME TALUELU

Kestvus: 3 tundi

Looduskooli lähedal elab noor pere, kes on rajanud toreda talu. Nende abil saame lastele pakkuda võimalust erinevaid koduloomi ja -linde näha, toita ja nende eest hoolitseda. Sõbralik pererahvas räägib loomade kohta palju õpetlikku ning tutvustab taluelu ja koduloomade pidamist. Näha saab kanu, muskusparte, hanesid, küülikuid, lambaid ja kitsi. Lapsed saavad koduloomade keskel palju toredaid emotsioone. Peale loomade vaatamist läheme Silma Õpikotta. Siin teeme matka vesistel rannaniitudel, kus roo pügamise eest hoolitsevad suured veised. Lapsed saavad teada, kuidas karjatamine aitab siinsetel taimedel, putukatel ja lindudel looduses püsima jääda. 

KALAMAIMUD JA PURUVANAD

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogramm tutvustab veega seotud elusolendeid ning õpilased saavad harjutada ka liikide määramist. Õppeklassis alustame loomariigi süstematiseerimise ühistööga. Seejärel teeme põhjalikumat tutvust imetajate, kalade ja lindudega. Loengu osad vahelduvad iseseisvate ülesannetega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks vanni. Mikroskoobi all on võimalik osasid liike vaadelda, lihtsamate määrajate abil neid kindlaks teha. Lõpetuseks toimub matk lahe ääres.

Lisainfo. Õues soovitame kanda kummikuid või vettpidavaid jalanõusid. Kui kool soovib pidada lõunapausi, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

AASTAAJAD LOODUSES

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogramm tutvustab aastaajalisi muutusi looduses. Õues õpivad lapsed jälgima, kuidas puud ja rohttaimed just praegusel aastaajal välja näevad. Õpitakse jälgima loomade käitumist ja aastaaegadega seotud kohastumusi. Õpitakse tähele panema aastaegade vaheldumisega seotud looduse märke.

Õpitud teadmisi kinnistatakse erinevate keskkonnamängude kaudu.

Õppeklassis räägitakse nii lindude kui ka metsloomade elust soojal ja külmal aastaajal. Õpilased lahendavad erinevaid interaktiivseid ülesandeid, mis aitavad neil taimede ja loomade kohastumusi paremini mõista.

Lisainfo. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.