ÕPPEPROGAMM
GÜMNAASIUMILE

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA

Aeg: 3 h /kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

SÕBRAKS KALAGA

Aeg: 3 h /aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid kalu, kalade bioloogiat, võimalusi kalade püüdmiseks ning söögiks tarvitamiseks.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest ja kohastumustest. Määraja abil harjutatakse liikide määramist ja saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

Lisainfo: Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust ja jalanõusid. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

LOODUSKAITSE JA
ÖKOLOOGIA PRAKTIKA

Aeg: 2 päeva / kevadest sügiseni

Koht: õppeklass, Silma looduskaitseala, Noarootsi poolsaar, Loode-Eesti kaitsealad

Kahepäevane õppepraktika toimub peaasjalikult Silma looduskaitsealal, kuid külastatakse ka teisi ümberkaudseid kaitsealasid. Programmis osalejad saavad ülevaate looduskaitse vajalikkusest ja selle korraldusest Eestis, kaitstavatest objektidest ja kaitsealustest liikidest. Praktiliste tegevuste käigus viiakse läbi loodusvaatluseid, mille käigus õpitakse lähemalt tundma kohalikku linnustikku ja rannaniitu. Liikide tundmaõppimise kõrval pööratakse tähelepanu ka nende omavahelistele seostele. Õpilased viivad läbi uurimuse, mille käigus hinnatakse karjatamise mõju rannakarjamaa ökoloogilisele seisundile.

Vajalikud vahendid. Programmi toimumise ajal on vajalik bussitranspordi olemasolu ühel päeval. Õpilasel peavad olema kaasas: sülearvuti (1 arvuti nelja õpilase kohta), binokkel (võimalusel, kuid pole kohustuslik), kummikud või matkasaapad, soojad riided, vahetussokid, magamiskott, väike padi, käterätt, seep, hambahari.

TELLI
ÕPPEPROGAMMID GÜMNAASIUMILE
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."