Linde tutvustavad külalistunnid

Lindude tutvustamine suurendab laste huvi kogu eluslooduse vastu, samuti on nende näitel võimalik tutvustada erinevaid keskkonnaprobleeme. Pakume koolidele võimalust kutsuda Silma Õpikoja  juhendaja kooli kohapeale linnuteemalist tundi läbi viima! Meie linnutund ei ole pelgalt slaididega loeng, vaid sisaldab lastele erinevaid ülesandeid. Sobilik grupi suurus on üks klass (u 25 õpilast), väikeste klasside puhul on võimalik nende ühendamine.

Programmi pikkuseks on üks koolitund (45 minutit). Esinemisruumis on vajalik arvuti, projektor, kõlarid ning internetiühenduse olemasolu.  Tunnis esitletakse põnevat pildi- ja videomaterjali, samuti lindude hääli. Programmide käigus tutvustatakse lindude osa eluslooduses, samuti erinevaid keskkonnaprobleeme. Lastele on ka teemaga seonduvad ülesanded. Linnuteemalisi aktiivõppe tunde viiakse läbi 30. jaanuarist kuni 10. aprillini.

Linnutunnid

Lindude ränne

Algklassidele mõeldud tund tutvustab, miks linnud üldse rändavad.
Linnutunnid

Koduümbruse linnud

Algklassidele mõeldud tund tutvustab linde, keda iga koolilaps võiks tunda.
Linnutunnid

Lindude mitmekesisus

Silmaringi avardav tund 7.-9. klassi õpilastele.
Linnutunnid

Linnud ja keskkonnaprobleemid

Gümnaasiumile mõeldud tund tutvustab, kuidas maailmas toimuv linde mõjutab.