TELLIMINE

Õpimapi hind on 65 eurot, millele lisandub 3 eurot saatmiskulu. Tellimiseks palume saata kiri e-posti aadressil silmalk@silmalk.ee.

Kirjas on vajalik märkida õppeasutuse nimi, tellija kontaktandmed ning soovitud kogus. Seoses suure huviga pikendasime tellimuste esitamise aega kuni 16. märtsini. Seejärel saadame huvilistele laiali arved ja peale selle tasumist saadame postiga õppematerjali lasteaeda või sellele lähimasse pakiautomaati.

Õpimapp "Avastame koos kevadet"

Vaata kõrvaolevast videost mapi tutvustust!

Silma Õpikoja õpimapp „Avastame koos kevadet“ on abimaterjaliks 5-7 aastastele laste õuesõppe läbiviimisel. See sisaldab vaatluslehti ja juhendeid õuetegevusteks aprilli algusest kuni juuni keskpaigani. Kogumik on üles ehitatud looduses toimuvate aastaajaliste muutuste jälgimisele. Kõiki töölehti kasutades on võimalik iganädalaselt läbi viia vähemalt 2-3 tegevust.

Soovitame lasteaial oma hoovialale üles panna ajutistest punktidest õpperaja. Selle näidiselemendid on õpimapis olemas. Vastavalt õueala võimalustele saab iga lasteaed seda täiendada. Nähtu kinnistamiseks on rühmaruumi seintele kinnitatavad vaatluslehed. 

Õppekomplekt sisaldab 30 lamineeritud töölehte. Kõige ulatuslikumalt on hõlmatud ainevaldkond „Mina ja keskkond“. See sisaldab juhendeid nii eluslooduse kui tehiskeskkonna jälgimiseks. Lisaks selle on ka emakeele, matemaatika, liikumise ja kunstiga seotud töölehti. Meie soovitus on tellida üks õpimapp rühma kohta. Materjalid on kasutatavad nii linnas kui maal asuvates lasteaedades. 

KOOLITUS

Meie suur soov on, et kogumikud ei jääks riiulile seisma, vaid leiaksid aktiivset kasutust. Seetõttu korraldame märtsi lõpus korraldame kogumiku tellijatele veebikoolituse. Koolitusel näitame võimalusi, kuidas lastega aastaajalisi muutusi jälgida. Tutvustame ka õpiõu rajamise võimalusi lasteaia juurde.