fbpx

ÕPPEPROGAMM
1.-3. KLASSILE

ELU MAAL

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Lapsed saavad teada, miks koduloomi kasvatatakse ja mis kasu neist saadakse. Tutvutakse ka vanal ajal kasutatud tööriistade ja töövõtetega.

Meie koduloomapargis tutvutakse lammaste, kitsede ja kanadega. Lapsed saavad loomi toita ja nende eest hoolitseda. Maist septembrini saab näha ka mägiveiseid. Külastatakse looduskooli kõrval asuvaid rannaniite ja tutvutakse nende hooldamisega.

Talude külastamiseks on vajalik bussitransport.

TELLI

KALAMAIMUD JA PURUVANAD

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab Läänemere elustikku. Õppeklassis tutvutakse Läänemeres elavate selgrootute, kalade, merelindude ning imetajatega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks akvaariumisse. Lapsed õpivad mikroskoobiga vaatlemist ja määravad õpimapi abil püütud loomad.

TELLI

AASTAAJAD LOODUSES

Kestvus: 3,5 tundi

Õppeprogramm tutvustab aastaajalisi muutusi looduses. Õues õpivad lapsed jälgima, kuidas puud ja rohttaimed just praegusel aastaajal välja näevad. Õpitakse jälgima loomade käitumist ja aastaaegadega seotud kohastumusi. Õpitakse tähele panema aastaegade vaheldumisega seotud looduse märke. Õpitud teadmisi kinnistatakse erinevate keskkonnamängude kaudu.

Õppeklassis räägitakse nii lindude kui ka metsloomade elust soojal ja külmal aastaajal. Õpilased lahendavad erinevaid interaktiivseid ülesandeid, mis aitavad neil taimede ja loomade kohastumusi paremini mõista.

TELLI

ILM JA AASTAAJAD

Kestvus: 3,5 tundi

Programmi käigus saavad lapsed uudis teadmisi erinevate ilmastikunähtuste kohta. Toimub õppekäik metsa ja mere äärde. Looduskooli ilmajaamas õpitakse mõõtma õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku ning tuule suunda ja kiirust. Määrame pilvemääraja abil erinevaid pilvetüüpe. Lapsed õpivad looduse märkide ja vanarahva tarkuste põhjal ilma ennustama.

Õppeklassis lahendame tahvelarvutite abil ilmaga seotud ülesandeid.

TELLI
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."
HELISTA