SÕBRAKS LINDUDEGA

Sihtrühm: lasteaed, 1.-3. klass

Kestvus: 3 tundi

Alustame programmi meie õppeklassis.  Uurime lindude välimust, arutleme koos lastega, kuidas linnud ehitavad pesasid, mida nad söövad ja kuidas nad lennata oskavad ja endale kaaslasi leiavad. Uurime veebikaardi järgi, kus meie linnud talvituvad ning kui pikk rändetee on erinevatel linnuliikidel.

Kuulame erinevate lindude hääli ja vaatleme enamlevinud liike piltidelt.Edasi saavad lapsed binoklite abil looduskooli ümbruses koos juhendajaga erinevad veelinde vaadelda ja  väikese matka teha meie rannaniidule. Kevadel ja sügisel peatuvad siin tuhanded luiged, haned ja pardid, et edasi rändamiseks jõudu koguda.

Suured roostikud on pesitsuspaigaks paljudele huvitavatele lindudele, sageli häälitseb siin hüüp, kelle hääl meenutab heli, mis tekib pudelisse puhudes. Omaette elamus on näha merikotkast. Programmi jooksul mängime erinevaid lindudega seotud õppemänge.