"Väikesed looduse avastajad"

Silma Õpikoda tuleb lasteaeda

Kevad on parim aeg põnevateks õuesõppe tegevusteks. Programm "Väikesed looduse avastajad" toob looduskooli õpetajad teie lasteaeda kohapeale. Meie programmi raames viivad kogenud juhendajad läbi samu õppetegevusi, mida tavaliselt pakutakse looduskeskustes. See tähendab, et lapsed saavad avastada ja õppida loodust lasteaia territooriumil ja selle lähiümbruses! Meie loodustunnid on mõeldud 5-7 aastastele lastele, et pakkuda neile harivaid ja  arendavaid õppetegevusi. Saame viia loodustunde läbi kahes rühmas korraga.  

Programmist lähemalt

Meie õuesõppetunnid on 45 minuti pikkused. Et katta juhendajate töötasu ja transpordikulu, on Läänemaal vajalik vähemalt 2 ning teistes maakondades 4 järjestikust tundi. Ühe loodustunni hinnaks ühele lasteaiarühmale on 95 eurot (koos km-ga). Võime samal päeval käia kokkulepitud graafiku alusel mitmes üksteisest kuni 20 km kaugusel asuvas lasteaias. Siis jaguneb kulu mitme asutuse vahel. Kui lasteaedade koostöös on võimalik läbi viia rohkem kui 4 tundi, siis on osalustasu madalam. Programmi tellimiseks ja lisainfo saamiseks võta meiega julgelt ühendust (Marko Valker, tel 56 678621; e-post: marko@silmalk.ee). 

Tundide kirjeldused

Huvitavad putukad

Meie ümber elab palju põnevaid ja huvitavaid putukaid. Peale selle on looduses vihmaussid, ämblikud, sajajalgsed ja teised põnevad loomad, kes putukate hulka ei kuulu. Programmi käigus kogume lasteaia ümbruses leiduvaid selgrootuid ning vaatleme topsluupide ja mikroskoobi abil, millised nad välja näevad.

Arutleme, millistest paikadest putukaid võib leida ja kuidas nad ennast kaitsevad. Vaatame üheskoos pilte ja videoid põnevatest selgrootutest ning saame proovida „putukaprille”. Mängime ka putukate kogumise õppemängu.

Põnev linnuriik

Programm tutvustab meie koduümbruses elavaid sulelisi! Korraldame  piltidega linnuvaatlusmängu, kus lapsed peavad märkama ja ära tundma erinevaid linnuliike. Samuti õpime koos lastega selgeks mõned erinevad linnuhääled. Programmis õpivad lapsed mõisted rändlind ja paigalind, lindude kehaosi, tutvuvad erinevate lindudega ja nende häältega. Lapsed saavad teada, kuidas linnud endale kaaslase leiavad ning räägime ka lindude rändest ja talvisest toitmisest. Vaatleme, milliseid linde on lasteaia hoovis kõige rohkem. Õpime nende tegevust kirjeldama ning mängime lindudega seotud liikumismänge. 

Hämmastav Läänemeri

Läänemere randadest ja merepõhjast võib leida hämmastavaid vetikaid, merekarpe, kalu ja linde. Programmi käigus võtame lasteaeda kaasa mererandadest kogutud näidised ning pildimaterjali. Mängime põnevat mängu, kus lapsed lähevad uurimislaevaga huvitavale merereisile.  Lastel on erinevad ülesanded - näiteks "sukeldume" vee alla ja vaatame, kes merepõhjas elavad. 

Lapsed õpivad leitud liikide näidiseid ja pilte suuruse, värvi ja muude tunnuste abil sorteerima. Mängime koos lastega lõbusaid mänge meie meretaimede ja - loomade kohta. 

 Vastavalt lasteaia soovile on võimalik tegevusi läbi viia nii õues kui ka toas. 

Emakeel ja matemaatika looduses

Programmi esimeses pooles uurime kuidas leida ja seostada geomeetrilisi kujundeid looduses eksisteerivaga? Kas ilma joonlauata saab mõõta puid või taimi? Uurime ka vastavalt aastaajale hulkade moodustamist ja loendamist erinevate looduslike elementide abil, näiteks putukad, linnud, lilled, lehed. Aastaaegade õppemänguga tuletame meelde enda sünnipäeva ning saame teada kõige nobedama võistkonna “lindude” kojutoomisel pesunöörilt.
Teine pool viib meid põnevale matkale, kus otsime loodusest peidus olevad täis-ja kaashäälikud. Loeme ja lahendame lõbusaid toomise ülesandeid. Paneme tööle kõik oma meeled- milliseid helisid me kuuleme või lõhnu tunneme? Loomade ja lindude teemaline õppemäng aitab lastel neid paremini tundma õppida ja julgustab lugema kokku lihtsamaid sõnu.